Sevdiğin İşi Yaparsan Hiç Yorulmaz, Sevdiğinle de Evlenirsen Hiç Yaşlanmazsın.
Türkçe

tr

Dil Seçimi

Dil Seçimi

Satış ve Pazarlama Arasındaki Fark

Pazarlama ve Satış Teknikleri Nelerdir? Aralarındaki İlişkiyi ve Farkları Öğrenin!

Pazarlama ve satış kavramları birbirinden farklı kavramlar olmasına rağmen çoğu insan tarafından birlikte değerlendirilebiliyor ya da bambaşka anlamlar yüklenebiliyor. Satış ve pazarlama arasındaki fark hakkında bilgi sahibi olursanız bir ürün veya hizmetin pazarlanması sürecini iyi yönetebilirsiniz. 

Pazarlama ve satış farkı aslında bariz olmasına rağmen görülemeyebiliyor. Danışmanlık hizmeti alan müşterilerden çoğunlukla duyduğumuz farklı tanımlamalar oluyor. Bu iki kavramı iç içe geçmiş veya farklı anlamlarda ifade edebiliyorlar. Pazarlamanın allanıp süslenip karşımıza çıkan bir satış tekniği olduğunu düşündüklerini söylemek yerinde bir tabir olabilir. Fakat aslında doğru olan bakış açısı bu değil. Öyleyse satış ve pazarlama arasındaki fark nedir, satış pazarlama arasındaki fark firmaları nasıl yönlendirebilir?

Satış Pazarlama Arasındaki Fark Neden Anlaşılmıyor veya Karıştırılıyor?

Aslında pazarlama ve satış kavramları birbirinden bu denli ayrıyken neden karıştırıldığını açıklamak gerekirse, bazı eski bakış açılarının insanlar yanlış yönlendirdiğini söyleyebiliriz. Geçmiş yıllarda “pazarlamacı” adıyla tanınan kimselerin aslında elindeki bir ürünü göstererek, özelliklerini cazip bir şekilde sayarak ve tanıtarak satış yapmaları, bu kişilerin satışçı yerine pazarlamacı olarak anılmasına sebep oldu. 

Fakat günümüzde pazarlamacı kavramına baktığımızda karşımıza bambaşka bir anlam çıkıyor. Satış ve pazarlama arasındaki fark bu yüzden anlaşılamıyor ve eski bilgilerle sıkça karıştırılıyor. Öyleyse pazarlama ve satış teknikleri hakkında fikir edinebilmek için pazarlama nedir ve satış nedir konularını ayrı ayrı ele almamız gerekiyor.  

Satış Nedir? Pazarlama Nedir? Satış ve Pazarlama Arasındaki Fark

Satış ve pazarlama arasındaki fark en net biçimde tanımlarla ortaya konabilir. Öyleyse pazarlama; bir ürün veya hizmet henüz üretilmemişken başlayan, ürünün üretimi ve tüketiciye ulaşımına kadar olan aşamaları ve sonrasını kapsayan geniş bir süreçtir. Bu aşamada pazar araştırmaları, tüketici ve rakip analizler yapılır, tüketicinin ilgisi ürüne/hizmete doğru stratejilerle çekilir. Müşterinin istediği ürün veya hizmetin istenilen kalitede üretilmesini ve pazarda yer bulmasını sağlar. 

Satış ise pazarlamanın hedefinde yer alır, sonuca odaklanır ve ürün veya hizmetin tüketiciye ulaşması sürecidir. Müşterinin ücret ödeyerek o ürüne veya hizmete ulaşması da başarıyla sonuçlanmış bir satışı ifade eder. 

  • Pazarlama ve satış farkı için net ifadelere ihtiyacınız varsa birkaç maddede özetleyebiliriz:
  • Pazarlama, ürün ve hizmet tarafından edinilecek olan net kara bakarken satış ciroya bakar.
  • Pazarlamanın odak noktası müşteri ihtiyaçlarıdır, satışın ise üründür.
  • Pazarlama ihtiyaçları belirler ve bu ihtiyaçları oluşturur. Satış, oluşan ihtiyaçların giderilmesini sağlar.
  • Satış kısa dönemli bir planlama kapsamında gerçekleşirken pazarlama süreci uzun bir dönemi kapsar.
  • Pazarlama işi müşterinin ürüne/hizmete gelmesini sağlamakken, satışın işi müşterinin ayağına gitmektir. 
  • Satış yapabilmek için elde bir ürün veya hizmet olmalıdır; pazarlamada ise buna gerek yoktur, ürün olmadan süreç başlar ve beklentiler analiz edilerek uygun ürün veya hizmet pazara sürülür.

Yukarıdaki maddelerde satış ve pazarlama arasındaki fark açıkça görülebiliyor. Sürekli bu iki kavram arasında takılıp kalıyorsanız bu bilgiler ışığında daha doğru fikirler edinebilirsiniz, satış ve pazarlama teknikleri konusuna hakim olabilirsiniz. 

Firmaların Pazarlama Departmanlarına Bakış Açıları Değişmeli!

Çoğu firma pazarlama ve satış kavramları hakkında yaşadıkları karışıklıkları departman bazında da yaşıyor. Danışanların sordukları sorulardan ve izledikleri yanlış stratejilerden açıkça görülen bir durum. O halde söylemeliyim ki, pazarlama departmanlarına bakış acilen değiştirilmeli. Satış ve pazarlama teknikleri birbirleriyle ilişkili olsa da firma yöneticileri pazarlama uzmanlarından birebir satış beklememeli, satışçıların da pazarlama konusuna aşırı hakim olmalarını istememelidir. Aksi takdirde işler sarpa sarabilir. 

Pazarlama ve satış farkı ortaya konsun, departmanlar doğru stratejiler üzerinde çalışsın isteyenlerin satış ve pazarlama eğitimleri veya pazarlama danışmanlık hizmetinden yararlanmaları gerekiyor. Eğer doğru stratejiler belirlenmezse markaların pazardaki yeri tehlikeye düşebilir, ürün veya hizmet müşterilere doğru şekilde ulaşmayabilir. Böylece şirket cirosu olumsuz yönde etkilenebilir. Tüm bunları göz önünde bulundurup ona göre davranmak gerekiyor. 

[widget-132]

Yorum Yap